Dr. Kovári Zoltán természettudományos
témakörben született közleményei

 

Dr. Kovári Zoltán pályafutását természettudományi területen kezdte. Vegyészmérnöki és okleveles biológusmérnöki képesítéssel rendelkezik, számos kutatásban vett részt. Éppen ezért testközelből tapasztalta, hogy egy szabadalom levédése milyen plusz terhet jelent a kutatók számára. Tudományos pályafutása során alkotott publikációi az alábbiakban találhatóak.

 

“Homology modelling and binding site mapping of the human histamine H1 receptor.”
Kiss Róbert, Kovári Zoltán, Keserű György Miklós
Eur. J. Med. Chem. 2004 Nov; 39(11):959-67.

 

“Alcohol-O,O’-dibenzoyl-(2R,3R)-tartaric acid complexes.”
Kovári Zoltán, Böcskei Zsolt, Kassai Csaba, Fogassy Elemér, Kozma Dávid
Chirality. 2004; 16 Suppl:S23-7.

 

“Chemical genomic approaches for one-step target identification and hit discovery.”
Darvas Ferenc, Dormán György, Krajcsi Péter, Puskás László, Kovári Zoltán, Ambrus Géza és Ürge László
Curr. Med. Chem. közlésre elfogadva

 

“Chemical Genomics” (szerk. Darvas Ferenc és Guttman András), “In Silico Chemical Genomics” fejezet
(Keserű György és Kovári Zoltán), kiadó: Marcel Dekker Inc., New York. 2004

 

“Role of phosphate chain mobility of MgATP in completing the 3-phosphoglycerate kinase catalytic site: binding, kinetic, and crystallographic studies with ATP and MgATP. “
Flachner Beáta, Kovári Zoltán, Varga Andrea, Gugolya Zoltán, Vonderviszt Ferenc,
Náray-Szabó Gábor és Kazinczyné Vas Mária
Biochemistry. 2004 Mar 30;43(12):3436-49. Erratum in: Biochemistry. 2004 May 11;43(18):5574.

 

“Protein conformer selection by sequence-dependent packing contacts
in crytals of 3-phosphoglycerate kinase.”

Kovári Zoltán és Vas Mária
Proteins. 2004 Apr 1;55(1):198-209.

 

“Crystallographic and thiol-reactivity studies on the complex of pig muscle phosphoglycerate kinase
with ATP analogues: correlation between nucleotide binding mode and helix flexibility.”

Kovári Zoltán, Flachner Beáta, Náray-Szabó Gábor és Vas Mária
Biochemistry, Vol. 41. No. 28. 8796-8806, 2002

 

“Triosephosphate isomerase deficiency: a neurodegenerative misfolding disease.”
Oláh Judit, Orosz Ferenc, Keserű György Miklós, Kovári Zoltán, Kovács János, Susan Hollán, Ovádi Judit
Biochem. Soc. Trans. Vol. 30. No. 2. 30-38, 2002

 

“Increasing the thermal stability of cellulase C using rules learned from thermophilic proteins: a pilot study.”
Németh Attila, Kamondi Szilárd, Szilágyi András, Magyar Csaba, Kovári Zoltán, Závodszky Péter
Biophys. Chem. Vol. 132. 229-241, 2002

 

“Distinct behavior of mutant triosephosphate isomerase in hemolysate and in isolated form:
molecular basis of enzyme deficiency.”

Orosz Ferenc, Oláh Judit, Marco Alvarez, Keserű György Miklós, Szabó Beáta, Wágner Gábor, Kovári Zoltán, Horányi Margit, Baróti Klára, Joseph A. Martial, Susan Hollán, Ovádi Judit
Blood, Vol. 98, No. 10, 3106-3112, 2001

 

“Synthesis and conformation analysis of dicationic N,N’-bridged bis(benzimidazolium)
and bis(imidazolium) macrocycles.”

Bitter István, Török Zsolt, Grün Alajos, Csokai Viktor, Balázs Barbara, Tóth Gábor,
Keserű György Miklós, Kovári Zoltán, Czugler Mátyás
Eur. J. Org. Chem., No. 15, 2861-2868, 2001

 

“Applications of tert-amino effect and a nitrone-olefin 1,3-dipolar cycloaddition reaction:
synthesis of novel angularly annelated diazino heterocycles.”

Schwartz Angéla, Beke Gyula, Kovári Zoltán, Böcskei Zsolt, Farkas Ödön, Mátyus Péter
Journal of Molecular Structure (Theochem), 528, 49-57, 2000

 

“New access to enantiopure O,O’-dibenzoyltartaric acid:
resolution of the mixed calcium methoxyacetate by preferential crystallization.”

Elekes Ferenc, Kovári Zoltán, Mravik András, Böcskei Zsolt, Fogassy Elemér
Tetrahedron: Asymmetry, 9(16), 2895-2900, 1998

 

“Steric vs. electrostatic effects in the nucleophilic addition to a hindered cyclohexanone.”
Joachim Busch, Keserű György Miklós, Kovári Zoltán, Urs Sequin
Struct. Chem., 8(4), 257-261, 1997

 

“Theoretical studies on long-range substituent effects in the reduction of 7-norbornanones.”
Keserű György Miklós, Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor
J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, (10), 2231-2234, 1996

 

 

Konferencia előadások, illetve poszterek

(Aláhúzva az előadás, illetve poszter előadója)

 

 

“A fiziológiás anionok szabályozó hatása a foszfoglicerát kináz aktivitsára és stabilitására:
anionkötőhelyek az enzim aktív centrumában.”

Poszter szerzői: Varga Andrea, Flachner Beáta, Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor és Kazinczyné Vas Mária
MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya VIII. Munkaértekezlete, Tihany, 2003. május 12-15.

 

“A Mg2+ alapvető szerepe az ATP és ADP foszfoglicerát kinázzal való specifikus kölcsönhatásában.”
Poszter szerzői: Flachner Beáta, Varga Andrea, Kovári Zoltán, Gugolya Zoltán,
Vonderviszt Ferenc, Náray-Szabó Gábor és Kazinczyné Vas Mária
MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya VIII. Munkaértekezlete, Tihany, 2003. május 12-15.

 

“A foszfoglicerát kináz (PGK) MgAMP-PCP*3-PG terner komplex kristályszerkezete:
a nukleotid kötődés és a fehérje-fehérje kontaktusok szerkezet alapú vizsgálata.”

Előadás szerzői: Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor és Kazinczyné Vas Mária
Straub-napok, MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged, 2002. december 3-5.

 

“Fajspecifikus fehérje-fehérje kölcsönhatások szerepe a foszfoglicerát kináz egykristályban.”
Poszter szerzői: Kovári Zoltán és Kazinczyné Vas Mária
MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya VII. Munkaértekezlete, Keszthely, 2002. május 14-17.

 

“Az ATP analóg AMP-PCP és AMP-PNP eltérő kölcsönhatása a foszfoglicerát kinázzal.”
Poszter szerzői: Flachner Beáta, Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor és Kazinczyné Vas Mária
MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya VII. Munkaértekezlete, Keszthely, 2002. május 14-17.

 

“A Mg2+ ion szerepe a kináz funkcióban:
A 3-foszfoglicerát kináz – ATP biner komplexek szerkezeteinek összehasonlítása
Mg2+ ion jelenlétében és anélkül.”

Poszter szerzői: Kovári Zoltán, Vas Mária, Náray-Szabó Gábor
MBKE Molekuláris Biológiai Szakosztálya VI. Munkaértekezlete, Sárospatak, 2001. május 14-17.

 

“β-szekretáz: egy új célpont az Alzheimer-kór gyógyításában?”
Előadás szerzője: Kovári Zoltán
MBKE Gyógyszerbiokémiai Szakosztály XVI. Munkaértekezlete, Balatonőöszöd, 2001. május 21-23.

 

“O,O’-dibenzoil-2R,3R-borkősav királis és akirális alkoholokkal képzett molekula-komplexeinek szerkezetvizsgálata.”
Előadás szerzői: Kozma Dávid, Kassai Csaba, Böcskei Zsolt, Kovári Zoltán, Simon Kálmán és Fogassy Elemér
Vegyészkonferencia, Hajdúszoboszló, 2001

 

“Isomer and enantiomer separation of 2- and 4-alkyl-cyclohexanols by stereoselective complex formation
with O’O-dibenzoyl-2R,3R-tartaric acid.”

Előadás szerzői: Kassai Csaba, Fogassy Elemér, Böcskei Zsolt, Kovári Zoltán és Kozma Dávid
12th Int. Symp. on chiral discrimination, Chamonix, 2000

 

“Structural background of chiral recognition during host-guest resolutions with O’O-dibenzoyl-2R,3R-tartaric acid.”
Előadás szerzői: Kozma Dávid, Kassai Csaba, Böcskei Zsolt, Kovári Zoltán és Fogassy Elemér
12th Int. Symp. on chiral discrimination, Chamonix, 2000

 

“Investigating the structural grounds of chiral resolution through cocrystallization.”
Előadás szerzői: Böcskei Zsolt, Simon Kálmán, Kovári Zoltán, Gérczei Tímea, Huszty Péter,
Mravik András, Kozma Dávid és Fogassy Elemér
IUCR XVIII, Glasgow, 1999

 

“Királis ciklohexán gyűrűs alkoholok reszolválása O,O-dibenzoil-2R,3R-borkősavval képzett komplexen keresztül.”
Előadás szerzői: Kozma Dávid, Kassai Csaba, Bálint József, Böcskei Zsolt, Kovári Zoltán,
Simon Kálmán, Juvancz Zoltán, Pokol György, Sztatisz Janisz és Fogassy Elemér
MKE Vegyészkonferencia, Eger, 1999

 

“Alkohol sztereoizomerek elválasztása dibenzoil-borkősavval képzett molekulakomplexükön keresztül.”
Előadás szerzői: Kassai Csaba, Kozma Dávid, Böcskei Zsolt, Kovári Zoltán,
Juvancz Zoltán, Bálint József és Fogassy Elemér
XXII. Kémiai Előadói Napok, Szeged, 1999

 

“Racemic compound formation vs. conglomerate formation among the acidic salts
of α-phenylethylamine with achiral dicarboxylic acids.”

Előadás szerzői: Kozma Dávid, Kovári Zoltán, Böcskei Zsolt és Fogassy Elemér
IUCR XVIII, Glasgow, 1999

 

“3-foszfoglicerát kináz (PGK) és a nukleotid szubsztrátok kölcsönhatásának
röntgenkrisztallográfiás szerkezeti analízise.”

Poszter szerzői: Kovári Zoltán, Andrew May, Vas Mária, Náray-Szabó Gábor
MBKE, Molekuláris Biológiai Szakosztálya, III. munkaértekezlete, Sárospatak, 1998. május 11-14.

 

“Norbornán-7-on származékok redukciójának vizsgálata elméleti módszerekkel.”
Előadás szerzői: Keserű György, Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor
Kémiai Előadói Napok, Szeged, 1995, November

 

“Ciklikus ketonok diasztereoszelektív redukciójának értelmezése
elektrosztatikus potenciáltérképek alapján.”

Poszter szerzői: Keserű György, Kovári Zoltán, Náray-Szabó Gábor
Magyar Kémikusok Egyesülete, Vegyészkonferencia, Debrecen, 1995. augusztus