Szolgáltatásaink

A Kovári Kft. teljeskörű szabadalmi ügyvivői képviseleti szolgáltatást nyújt mind magyar, mind külföldi Ügyfelei számára. Tevékenységünk kiterjed általános és konkrét ügyekben való tanácsadásra, iparjogvédelmi oltalomszerzéssel, fenntartással és jogérvényesítéssel kapcsolatos képviselet ellátására mind magyarországi, mind külföldi hivatalok, hatóságok és bíróságok előtt. Ügyfeleink igényei szerint részt veszünk partnereikkel való tárgyalásaik során, egyedi döntési pontok elérésekor részletes elemzések készítésével segítjük a megalapozott döntéshozatalt.

Szabadalmak

Egy adott találmány kapcsán részt veszünk az Ügyfelünk érdekeinek maximális érvényre juttatását segítő szabadalmi bejelentési stratégia kidolgozásában. Külön megbízás alapján újdonságkutatást, szabadalmazhatósági vizsgálatot, vagy szabadalomtisztasági vizsgálatot végzünk valamely találmánnyal kapcsolatban.

A fenti opcionális előzetes tájékozódó vizsgálatok eredményei alapján összeállítjuk a bejelentési kérelmet és szabályszerű mellékleteit, így elkészítjük a szabadalmi leírást, a kivonatot és az ábrákat, megszerkesztjük az igénypontokat és mindezeket benyújtjuk a megfelelő hivatalokhoz. Az eljárás során segítünk értelmezni és megválaszolni a hivatali határozatokat, javaslatokat teszünk az egyes döntési pontok elérésekor a továbblépés irányára. Tartjuk a kapcsolatot a hivatalokkal, nyilvántartjuk a határidőket és gondoskodunk a szükséges díjak befizetéséről is.

Ügyfeleinket közvetlenül, vagy bizonyos esetekben együttműködő partnereinken keresztül képviseljük nemzetközi és európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban az illetékes hivatalok előtt.

Külföldi szabadalomszerzés céljából felvesszük a kapcsolatot az adott országban működő megbízható partnerünkkel, aki az ottani hatóságok előtt képviseli ügyfelünket.

Védjegyek

Segítünk megtalálni egy adott megjelöléssel, arculattal, termékcsoporttal kapcsolatos optimális védjegybejelentési stratégiát. Amennyiben Ügyfelünk ezt kéri, védjegykutatást végzünk és ennek alapján véleményt fogalmazunk meg az adott védjegy lajstromozhatóságáról.

Védjegykutatás keretében lehetőség van azonosság- vagy hasonlóság-kutatásra, továbbá a vizsgálat kiterjeszthető cégnevekre és doménnevekre is.

Ügyfelünk igényeit és céljait figyelembe véve javaslatot teszünk az árujegyzékre, illetve véleményezzük a bejelenteni kívánt megjelölést.

Elkészítjük a védjegybejelentési kérelmet és ennek szükséges mellékleteit, és ezeket benyújtjuk a megfelelő hivatalokhoz. Az eljárás során segítünk értelmezni és megválaszolni a hivatali határozatokat, javaslatokat teszünk az egyes döntési pontok elérésekor. Tartjuk a kapcsolatot a hivatalokkal, nyilvántartjuk a határidőket és gondoskodunk a szükséges díjak befizetéséről is.

A nemzetközi és európai védjegybejelentésekkel kapcsolatban közvetlenül képviseljük ügyfeleinket az illetékes hivatalok előtt.

Külföldi védjegyoltalom megszerzése céljából felvesszük a kapcsolatot az adott országban működő megbízható külföldi partnerünkkel, aki az ottani hatóságok előtt képviseli ügyfelünket.

Formatervezési minták

A formatervezési minták (idegen szóval design vagy dizájn) oltalomszerzése céljából segítünk kidolgozni az optimális bejelentési stratégiát. Ügyfelünk igényeit és céljait figyelembe véve javaslatot teszünk a minták ábrázolási módjára és az osztályozási besorolásra.

Elkészítjük a mintaoltalmi bejelentési kérelmet, illetve ennek szükséges mellékleteit, és benyújtjuk az illetékes hivatalokhoz. Az eljárás során segítünk értelmezni és megválaszolni a hivatali határozatokat, javaslatokat teszünk az egyes döntési pontok elérésekor. Tartjuk a kapcsolatot a hivatalokkal, nyilvántartjuk a határidőket és gondoskodunk a szükséges díjak befizetéséről is.

A nemzetközi és európai mintabejelentésekkel kapcsolatban közvetlenül képviseljük ügyfeleinket az illetékes hivatalok előtt.

Külföldi mintaoltalom megszerzése céljából felvesszük a kapcsolatot az adott országban működő megbízható partnerünkkel, aki az ottani hatóságok előtt képviseli ügyfelünket.

Használati minták

A találmányi szintet el nem érő ötletek esetén gyakran esik a választás a használati mintaoltalomra.  Részt veszünk a bejelentési stratégia kidolgozásában, külön megbízás alapján kutatást végzünk és véleményt alkotunk az oltalmazhatóságról.

A fenti opcionális előzetes tájékozódó vizsgálatok eredményei alapján összeállítjuk a bejelentési kérelmet és annak szabályszerű mellékleteit, így elkészítjük a mintaoltalmi leírást és a kapcsolódó rajzokat is, s mindezeket benyújtjuk a megfelelő hivatalokhoz. Az eljárás során segítünk értelmezni és megválaszolni a hivatali határozatokat, javaslatokat teszünk az egyes döntési pontok elérésekor a továbblépés irányára. Tartjuk a kapcsolatot a hivatalokkal, nyilvántartjuk a határidőket és gondoskodunk a szükséges díjak befizetéséről is.

magyar